Rampe za invalidske vozičke

Premagovanje ovir na poti je pogosta težava za uporabnike invalidskih vozičkov. Prepogosto naletimo na zelo težko premagljive ovire. Zlasti na domu ali med prevozom z avtomobilom se rampa za invalidski voziček pokaže kot zelo uporaben pripomoček.

S pomočjo fiksne ploščadi ali mobilne rampe lahko gibalno ovirane osebe premagajo razdaljo med dvema ravninama, kot so na primer stopnice ali vhodna vrata. Mobilne rampe ni potrebno montirati. Z našimi varnimi in kakovostnimi rampami za invalidske vozičke lahko gibalno oviranim osebam vrnemo svobodo in mobilnost.